Home | Video

Video

Komentár k videoprezentácii

Obec Merník sa rozprestiera vo Východoslovenskej nížine, v doline potoka Čičava, ktorý ústi do rieky Topľa.. Prvá písomná zmienka o Merníku pochádza z roku 1363, kedy obec vlastnila rodina Rozgoniovcov. Je však pravdepodobné, že územie bolo osídlené dávno predtým. Do 17. storočia bola obec dŕžavou panstva Čičava, v tomto období tu hospodárilo 15 gazdovstiev, mali tu faru aj kostol. V 18. storočí patril Merník rodu Szulovských, neskôr rodine Hadik-Barkóczyovcov.

Pôvodní obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V oblasti sa vyskytovali  bohaté ložiská ortute a kaolitu, ktoré sa tu ťažili do 20. storočia. Obecný erb preto znázorňuje motívy pastierstva, ako aj baníctva. História baníctva vryla svoju pečať i v iných podobách. V roku 1831 sa, kvôli ťažkým životným podmienkam vo feudálnom systéme, zapojili obyvatelia Merníka do Východoslovenského roľníckeho povstania, ktoré bolo tvrdo potlačené a dodnes sa radí k najtragickejším udalostiam v regióne.

Udalosť pripomína náhrobník umiestnený na miestnom cintoríne. Najstaršou sakrálnou pamiatkou Merníka je evanjelický kostol. Bol postavený v rokoch  1784 - 1791. Drevenú vežu k nemu pristavili pravdepodobne v roku 1863. Súčasná veža bola postavená v rokoch 1951 – 1953 a nadstavba s hodinami v rokoch 2000 - 2001. Svoj svätostánok majú v obci i rímskokatolícki a gréckokatolícky veriaci.

V súčasnosti je obec domovom pre vyše 600 obyvateľov. Obec spravuje materskú školu. Táto inštitúcia, okrem svojej hlavnej funkcie, obohacujú kultúrne dianie v obci. V minulosti prebehla v Merníku plynofikácia, polovica obyvateľov obce sa môže napájať na verejný vodovod, pripravuje sa realizácia projektu na vybudovanie verejnej kanalizácie.

V obci prevádzkujú potraviny COOP Jednota a súkromná podnikateľka p. Demčáková.  Rozlúčky so zosnulými sa konajú v dome smútku. V oblasti športu sa darí najmä futbalu. Pôsobí tu TJ Družstevník Merník – účastník 1. okresnej ligy.

Výborné výsledky v rámci ochrany pred požiarmi a na poli súťažnom dosahuje Dobrovoľný hasičský  zbor.

Medzi ďalšie aktívne organizácie patrí Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Miestna organizácia na pomoc ľudom postihnutým civilizačnými chorobami a Poľovnícke združenie KOPOV.

Lesy, obklopujúce dedinu, sú bohaté na poľovnú zver. Svojou atmosférou prinášajú ľuďom pokoj a pohodu.

 
Vyhľadávanie
Info tabuľa

Obecný úrad Merník
Merník 164
094 23 Merník

email: ocu.mernik@watel.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: 057/442 10 66
telefón: 057/488 58 81

Informácie o obci

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci vybudovaný miestny vodovod, pričom možnosť napojiť sa na vodovod má každá domácnosť. V mesiaci jún 2012 sa začali práce na rekonštrukcii centra obce. Práce sú v súčasnosti už ukončené a zrekonštruované centrum láka čoraz viac... [More...]

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrne ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej... [More...]

Pamiatky

kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, veža z roku 1863 náhrobník obetí roľníckeho povstania z roku 1831 Pamiatky   Z Merníka pochádzajú dva významné archeologické objavy. Prvým z nich sú základy dvoch kostolov a druhým náhodný nález pokladu... [More...]

História obce

Prvá písomná správa o Merníku z roku 1363 sa viaže k rozdeľovacej listine majetkov panstva Čičava, ktoré vlastnila rodina Rozgoniovcov. Na základe zemepisnej polohy, názvu dediny a obsahu správy z roku 1363 však možno predpokladať, že osadu založili slovenskí... [More...]

Internet v obci

WaTel