Home | Kultúra

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrne ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Súčasná spoločnosť sa mení neporovnateľne rýchlejšie ako to bolo v minulosti. S ustavičnými zmenami, so stálym prísunom nových informácií a s prebiehajúcou globalizáciou sa postupne vytrácajú stáročia udržiavané normy, zvyky, tradície, ktoré prežívali z generácie na generáciu v nezmenenej, alebo len veľmi málo menenej podobe. To, čo tvorilo každodennú samozrejmosť dedinskej komunity ešte pred polstoročím je dnes zabúdané a strácané v nenávratne. Tradičný spôsob života dediny si pritom zaslúži, aby sa aspoň ako spomienka zachovala aj pre ďalšie generácie, pre ktoré už síce bude mať nádych exotiky, ale z ktorého naša kultúra chtiac-nechtiac podvedome stále čerpá, pretože z neho vyrastá.

Ľudová kultúra v Merníku niesla všetky podstatné znaky života ako sa niesli aj v blízkych zemplínskych obciach. Život ľudskej komunity v Merníku poznamenávala chudoba, vyplývajúca z ťažko dostupného a málo výnosného chotára, na ktorom sa gazdovalo. Poľnohospodárstvo ako základ obživy neprinášalo výrazný nadprodukt, bolo však jediným možným spôsobom hospodárenia. V spomienkach informátorov sa však popri častej zmienke o materiálnej chudobe objavuje neustále aj pocit veselosti a životnej radosti, ktorú tu ľudia prežívali napriek ťažkostiam života. Nezabudnuteľnou je spomienka na priateľskú atmosféru v dedine, na úprimnosť a dobrotu vo vzájomných vzťahoch, ktoré nedokázali rozbiť ani sociálne rozdiely. V súčasnosti na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícií obyvateľom v obci kultúrny dom. Celková kapacita kultúrneho domu je 350 miest. Uskutočňujú sa v ňom pravidelné kultúrne akcie ako úcta k starším, Mikuláš, Merníkovská veselica, ľudová zábava, Poľovnícky ples, svadby, krstiny, rodinné oslavy. Do budúcnosti obec plánuje zaviesť viacero pravidelných kultúrnych akcií pre obyvateľov a návštevníkov obce.

 
Vyhľadávanie
Info tabuľa

Obecný úrad Merník
Merník 164
094 23 Merník

email: ocu.mernik@watel.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: 057/442 10 66
telefón: 057/488 58 81

Informácie o obci

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci vybudovaný miestny vodovod, pričom možnosť napojiť sa na vodovod má každá domácnosť. V mesiaci jún 2012 sa začali práce na rekonštrukcii centra obce. Práce sú v súčasnosti už ukončené a zrekonštruované centrum láka čoraz viac... [More...]

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrne ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej... [More...]

Pamiatky

kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, veža z roku 1863 náhrobník obetí roľníckeho povstania z roku 1831 Pamiatky   Z Merníka pochádzajú dva významné archeologické objavy. Prvým z nich sú základy dvoch kostolov a druhým náhodný nález pokladu... [More...]

História obce

Prvá písomná správa o Merníku z roku 1363 sa viaže k rozdeľovacej listine majetkov panstva Čičava, ktoré vlastnila rodina Rozgoniovcov. Na základe zemepisnej polohy, názvu dediny a obsahu správy z roku 1363 však možno predpokladať, že osadu založili slovenskí... [More...]

Internet v obci

WaTel