Home | Cirkev a spevokol

Cirkev a spevokol

Pri pohľade na históriu cirkevných spoločenstiev pôsobiacich v Merníku po minulé stáročia a v súčasnosti môžeme konštatovať, že medzi významné cirkvi patrili – rímskokatolícka cirkev, evanjelická cirkev augsburského vyznania, gréckokatolícka cirkev a svoje zastúpenie skoro do konca 2. svetovej vojny mala aj židovská.

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Táto cirkev vznikla v Merníku v druhej polovici 16. storočia. Mernícky evanjelici, ktorí zostali pri pôvodnom vierovyznaní desaťročia chodievali na služby Božie až do Chmeľova, Giraltoviec, ba aj do Nemcoviec. Úľavu v náboženskom živote priniesol až tolerančný patent z roku 1781. Od roku 1784 sa Merník stal sídlom matkocirkvi s fíliami – Michalok, Vyšný Žipov, Komárany, Kvakovce, Vranovské Dlhé, Jastrabie, Skrabské. Začiatkom 50. rokov 20. storočia mernícka evanjelická cirkev začala robiť na svojich objektoch rozsiahlejšie stavebné práce. Patrila k nim aj stavba chrámovej veže. Veža, 20 m vysoká, bola dokončená v roku 1953. V tom istom roku došlo aj k územnej reorganizácií seniorátu a mernícky zbor začal patriť pod šarišsko-zemplínsky seniorát so sídlom v Prešove. V roku 1956 došlo k značnému poškodeniu kostola v dôsledku živelnej pohromy. Chrám sa po rokoch generálnych opráv vypína nad obcou v plnej kráse. V posledných rokoch cirkevný zbor nadviazal aj medzinárodnú spoluprácu s nemeckým cirkevným zborom Adlershof v Berlíne. Od roku je 1995 je miestnym farárom Mgr. Peter Soták.

 

Rímskokatolícka cirkev

V obci mala do nástupu reformácie v 15. st. hlboké korene. Svedčí o tom viacero historických faktov. V Merníku bolo pomerne málo rímskokatolíckych veriacich. Ešte v roku 1850 ich bolo iba 60. Aj nasledujúce desaťročia teda patrili do solianskej farnosti a na bohoslužby chodili do farského kostola v Soli. V Merníku už dlhé obdobie nemali miestny veriaci vlastný bohostánok. V roku 1969 sa uskutočnil v obci odpust na miestach, kde stál pôvodne kostol zasvätený sv. Andrejovi apoštolovi so zvonicou. Pravdepodobne od toho času sa uskutočňovali sväté omše už priamo aj v obci. Najväčšie zásluhy mal na tom dlhoročný kurátor Jozef Balberčák z Merníka, ktorý umožnil vo svojom súkromnom dome usporiadať sväté omše a všetky cirkevné, ktoré sa v ňom konali až do roku 1994. Základné stavebné práce na výstavbe nového kostola začali v roku 1992. V máji 1993 bola ukončená výstavba veže, kde neskôr umiestnili zvon. V októbri 1994 bol už košickým biskupom Msgr. Alojzom Tkáčom konsekrovaný novopostavený kostol zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov v Merníku.

 

Gréckokatolícka cirkev

Táto cirkev mala v minulosti a aj teraz má medzi obyvateľmi obce výrazné početné zastúpenie. Merník patrí do Čičavskej farnosti. Predpokladáme, že v minulosti v obci nebol postavený žiadny gréckokatolícky kostol. Koncom 20. storočia počet gréckokatolíckych veriacich poklesol, pravdepodobne aj v dôsledku veľkého vysťahovalectva z tejto obce. Veriaci počas týchto období sa zúčastňovali bohoslužieb vo farskom kostole, alebo v niektorom objekte v samotnej obci. Sen mať v obci vlastný gréckokatolícky chrám sa stal realitou v máji 1994, keď bol vysvätený a do užívania daný nový kostol – chrám Nanebovstúpenia Pána. Posviacku chrámu vykonal sídelný biskup prešovskej gréckokatolíckej diecézy Msgr. Ján Hirka.

 
Vyhľadávanie
Info tabuľa

Obecný úrad Merník
Merník 164
094 23 Merník

email: ocu.mernik@watel.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
telefón: 057/442 10 66
telefón: 057/488 58 81

Informácie o obci

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci vybudovaný miestny vodovod, pričom možnosť napojiť sa na vodovod má každá domácnosť. V mesiaci jún 2012 sa začali práce na rekonštrukcii centra obce. Práce sú v súčasnosti už ukončené a zrekonštruované centrum láka čoraz viac... [More...]

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrne ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej... [More...]

Pamiatky

kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, veža z roku 1863 náhrobník obetí roľníckeho povstania z roku 1831 Pamiatky   Z Merníka pochádzajú dva významné archeologické objavy. Prvým z nich sú základy dvoch kostolov a druhým náhodný nález pokladu... [More...]

História obce

Prvá písomná správa o Merníku z roku 1363 sa viaže k rozdeľovacej listine majetkov panstva Čičava, ktoré vlastnila rodina Rozgoniovcov. Na základe zemepisnej polohy, názvu dediny a obsahu správy z roku 1363 však možno predpokladať, že osadu založili slovenskí... [More...]

Internet v obci

WaTel